Meškat termíny se ve Velké Británii nevyplácí


16.8.2018 (aktualizováno 29.8.2018)

Často se ve své praxi setkáváme s tím, že se klienti mylně domnívají, že pokud se zpozdí s podáním daňového přiznání nebo odesláním účetní závěrky na Companies House o pár dní nebo třeba o měsíc, nic moc se nestane. To by možná platilo v ČR, nicméně ve Velké Británii je trend naprosto odlišný. 

Vzhledem k tomu, že ve VB probíhá naprostá většina těchto procesů automatizovaně online, i pokuty jsou sázeny automatizovaně, okamžitě a bez diskusí. Žádné dodatečné termíny apod. Pokud není splněna nějaká povinnosti vůči HMRC či Companies House, pokuta je z pravidla udělena hned první den prodlení. 

Základní pokuta za pozdní podání daňového přiznání je 100 liber, za nedodání účetní závěrky k Companies House pak 150 liber. Další věcí je, že tyto pokuty nejsou konečné a postupně narůstají, a to poměrně rychle.

Aktuální sazebník nejčastějších pokut platný ke dni sepsání tohoto článku, tedy k 16.8.2018, je následující.

Pokuty od Companies House za pozdní dodání Annual Accounts (účetní závěrky):

1 den až 1 měsíc:  £150
více než 1 měsíc, ale méně než 3 měsíce:  £375
více než 3 měsíc, ale méně než půl roku: £750
více než půl roku: £1500

- pokud se opozdíte s Accounts dvě po sobě následující účetní období, jsou v druhém období ještě pokuty zdvojnásobeny

HMRC může za pozdní podání či nedodání Tax Return (daňového přiznání) udělit následující pokuty:

1 den až 3 měsíce: £100 
3 až 6 měsíců: £200 
6 až 12 měsíců: HMRC může odhadnout/určit daň, kterou si myslí, že bude společnost platit (tzv. tax determination) a ke stávajícím 200 librám pokuty připočíst 10 % takto určené daně

Více než 12 měsíců: HMRC může připočíst dalších 10 % nezaplacené odhadnuté daně (po podání Tax Return a zaplacení může být provedena rekalkulace)

Pozor: pokud je podán tax return pozdě 3x po sobě, budou pokuty 100 a 200 liber hnedle zpětinásobeny (tedy na 500 a 1000 liber) - a tady ještě pozor na jednu věc. U většiny společností je v prvním roce jejich aktivity formálně rozděleno první účetní období na dvě. Čili pozdní podání Tax Return za první rok = prodlení ve dvou obdobích po sobě. Poté stačí se opozdit i ve druhém roce a pětinásobné pokuty jsou na světě.

Krom toho HMRC účtuje za pozdní platbu Corporation Tax úroky z prodlení (aktuálně kolem 2,7 % p.a.)  


Vzhledem k tomu, že nám nejsou naši klienti lhostejní, nabízíme jim ke každé LTD sekretářské služby, kde naším klientům hlídáme všechny důležité termíny a s dostatečným předstihem je upozorňujeme. Za rozumný roční poplatek minimalizujeme riziko velkých pokut.

Odvolání a vymáhání pokut

Určitě Vás napadne, zda je možné proti uděleným pokutám něco dělat. Tak předně, jak už jsem zmínil, nenechávat povinnosti na poslední chvíli, aby nedocházelo k nedodržení termínů. Co se týká dalšího, z našich zkušeností můžeme říct, že s Companies House se dá poměrně jednat, když problém vzniká, občas se dá domluvit nějaký termín na nápravu apod. Naopak, pokud je již od Companies House pokuta udělena či je tam prodlení, dá se odvolat pouze z velmi vážných důvodů (smrt v rodině, vážná nemoc, živelná katastrofa atd.). Naopak Companies House přímo uvádí, že je nepřípustné odvolat se z důvodů jako je opomenutí, chyba účetního či někoho, kdo měl Accounts podat, zpoždění nebo ztráta poštou (pokud se nepodává online), společnost je neaktivní (dormant), nevíte, jak Accounts podat, nebo si nemůžete dovolit platit.

Co se týká HMRC, tam určitá možnost jednání je a pokud je důvod pádný (např. účetní / agent podal Tax Return špatně), je i celkem reálné, že HMRC pokutu sníží nebo dokonce stáhne. Samozřejmě je nejdříve nutné problém napravit.

Co se týká nezaplacených pokut, HMRC i Companies House je důsledně vymáhají. HMRC nejdříve předá celou věc svému internímu Debt Management oddělení, pokud není pokuta zaplacenu dále, předá věc vymáhací agentuře. Také je nutné počítat s tím, že pokud není včas zaplacena dlužná daň (Corporation Tax), nabíhá tam po celou dobu od termínu platby (ten je dokonce 3 měsíce před termínem pro odevzdání Tax Return - což většinou odpovídá termínu pro podání Accounts k Companies House) úrok z prodlení. Ten se pro tento rok pohybuje okolo 2,7 % p.a.

Co se týká Companies House, ten při nezaplacení pokuty po určité době předá celou věc rovnou právní kanceláří, která na dlužníka podá žalobu, tzv. Money Claim Online (MCOL). Nejdříve přijde předsoudní obsílka, pokud nedojde k uhrazení pokuty, pokračuje to až soudním slyšením, uvalením rozsudku a zápisem do veřejného rejstříku rozsudků, trestů a pokut, což mimo jiné naruší pověst a důvěryhodnost firmy.

Více o Money Claims Online (MCOL) si můžete přečíst v tomto článku.

© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky