Založení odštěpného závodu

Odštěpný závod (dříve organizační složka) je označení pro pobočku mateřské (často zahraniční) společnosti na území ČR.

  Základní rysy odštěpného závodu

  • z právního hlediska se jedná o tzv. pobočku, což je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost (§ 503 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb.)
  • zapisuje se do obchodního rejstříku, nevzniká však nový právní subjekt
  • odštěpný závod nemá:
   • právní subjektivitu
   • způsobilost k právním úkonům
   • způsobilost být účastníkem řízení
   • procesní způsobilost
  • na smlouvách vždy jako smluvní strana vystupuje mateřská právnická osoba
  • vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat společnost ve všech záležitostech týkajících se OZ
   • rovněž zastupuje společnost při soudních a správních řízeních týkajících se odštěpného závodu
   • vedoucí odštěpného závodu není statutární orgán

Výhody založení odštěpného závodu

 • z vnějšího pohledu se odštěpný závod bude jevit jako samostatná část mateřské společnosti
 • Jednodušší a pružnější zřízení i rušení než u s.r.o.
 • nevzniká nový právní subjekt
 • neskládá se základní kapitál (+ úspora administrativy s tím spojené)
 • neoddělitelnost od mateřské společnosti
 • jednotné vedení 
 • do jisté míry i samostatnost (např. vedení učetnictví, placení daní apod.)
© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky