Povinnost LTD vést "Register of People with Significant Control"

Annual Return se mění na Confirmation Statement


27.06.2016 09:38

Od 6. dubna 2016 mají všechny britské Ltd za povinnost vést Register of PSC (People with Significant Control), neboli registr osob s významnou kontrolou ve společnosti. Register of PSC bude veřejně dostupný.

Dle britské legislativy je PSC každá osoba, která:

 • vlastní více než 25% "shares" společnosti
 • drží více než 25% hlasovacích práv ve společnosti
 • má právo jmenovat nebo odvolat většinu ředitelů
 • má možnost jiným způsobem uplatňovat či opravdu uplatňuje významný vliv ve společnosti
 • má podstatný vliv či kontrolu nad trustem či společností, která splňuje jednu z prvních 4 podmínek

Údaje, které by měly být uvedeny v PSC registru:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • korespondenční adresa
 • adresa trvalého pobytu (nebude uvedena ve veřejném rejsříku)
 • země trvalého pobytu
 • národnost
 • datum, od kterého se osoba stala PSC
 • povaha vlivu ve společnosti (např. "osoba, která drží více než 50% a ne více než 75% shares)

Pokud je PSC jiná společnost:

 • jméno společnosti
 • sídlo
 • Company number
 • právní forma
 • rozhodné právo (Governing law)
 • datum, od kdy se společnost stala PSC
 • povaha vlivu ve společnosti

Od 30.6.2016 tak bude Annual Return nahrazen dokumentem s názvem Confirmation Statement, který bude obsahovat stejné náležitosti jako doposavad Annual Return + budou jeho součástí údaje pro Register of PSC

© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky