Dormant Company


19.10.2016 10:37

Dormant company neboli spící společnost je u britských LTD poměrně často diskutované téma. A o co se vlastně jedná?

Dormant company je taková společnost, která je registrovaná u Companies House a musí vůči němu plnit všechny povinnosti jako ostatní společnosti, avšak nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a nemá tedy žádné příjmy z podnikatelské činnosti ani výdaje. 

Společnost nemusí podávat daňové přiznání u britského finančního úřadu (HMRC) a logicky, protože nepodniká, neplatí ani daně. Pozor však na to, že u Companies House musí i spící společnosti v daných termínech podávat jak Confirmation Statement, tak Annual Accounts (resp. v tomto případě Dormant Accounts) a plnit další zákonné povinnosti (hlásit změny týkající se společnosti apod.).

Některé situace, kdy mít společnost jako Dormant:

 • obsazení si názvu společnosti
 • restrukturalizace dříve aktivní činnosti
 • dobrovolné přerušení obchodní činnosti LTD.

LTD může být spící ihned od založení nebo se může změnit na spící i poté, co přestane vykonávat podnikatelskou činnost. Pokud má být společnost Dormant, je třeba informovat HMRC. Pokud se jedná o společnost, která již vykonávala podnikatelskou činnost, je rovněž nutné kontaktovat HMRC a podat daňové přiznání za částečné období do dne, kdy se stane společnost Dormant. Pokud je Vaše LTD registrována k DPH (VAT), musíte rovněž vyrovnat všechny platby a přerušit registraci k VAT (nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se společnost stane dormant).

Jsou zde pouze 3 výjimky pro účetní operace, které smí i spící společnost provádět:

 • platba poplatků u Companies House (Confirmation Statement, změna názvu společnosti...),
 • platby za akcie prvních akcionářů (splacení základního kapitálu),
 • platba pokut udělených od Companies House.

Jakékoliv jiné účetní a provozní operace jsou spící společnosti zapovězené, uveďme např.:

 • nákup a prodej zboží a služeb,
 • splátky, leasing...,
 • nákup a prodej nemovitostí,
 • mít zaměstnance,
 • vyplácet mzdu ředitelům,
 • spravovat investice, vyplácet a přijímat dividendy (pozor na podíly v jiných společnostech),
 • mít příjem z úroků nebo platit bankovní poplatky,
 • jakékoliv platby z účtu společnosti (krom plateb poplatků a pokut Companies House a HMRC).

Shrňme si, jaké hlavní výhody má Dormant company:

 • nemusí podávat daňové přiznání (účetní závěrku) u HMRC a platit daně
 • u Companies House podává místo Annual Accounts výrazně zjednodušený Dormant Accounts (Confirmation Statement podává v běžné podobě ke standardnímu datu).

Ukončení statusu Dormant company

Pokud se rozhodneme ukončit dormant status naší společnosti (resp. společnost přestane splňovat podmínky pro Dormant company), musíme se zaregistrovat (nebo obnovit pozastavenou registraci) u HMRC ke Company Tax a začít plnit všechny zákonné povinnosti vůči HMRC. Companies House informovat nemusíme, pouze místo Dormant Accounts podáme v běžném termínu Annual Accounts.

© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky