Blog Annual return Annual accounts


04.01.2015 17:15

Annual return

Mezi základní povinnosti britské LTD vůči britskému obchodnímu rejstříku je podávat tzv. annual return. Tento výkaz je vyžadován každý rok u každé LTD společnosti. Na rozdíl od českého obchodního rejstříku za jeho nedodání hrozí velké pokuty. Pokud ředitel LTD společnosti nereaguje, je společnost zrušena a vymazána z obchodního rejstříku. Ve výkazu se aktualizují (popř. potvrzují) zapsané údaje o společnosti a o statutárech (ředitel, tajemník).

Lhůta pro podání výkazu je 28 dní od výročí založení - vzniku britské LTD společnosti. Příkladem může být tento případ:

 • LTD vzniklo 1.1.2014
 • první annual return je třeba zaslat na britský obchodní rejstřík v termínu 2.1.2015 - 29.1.2015
 • každý další pak 2.1.20XX - 29.1.20XX

Annual accounts

Annual accounts (neboli účetní uzávěrka) se podává k poslednímu dni v měsíci výročí založení - vzniku britské LTD a na odevzdání máte dalších 9 měsíců. 

Příklad podání annual accounts:

 • LTD vzniklo 1.1.2014
 • referenční datum je 31.1.
 • první annual accounts je třeba zaslat na britský finanční úřad v termínu 1.2.2015 - 31.10.2015
 • každý další pak 1.2.20XX - 31.10.20XX 

Na rozdíl od českého finančního úřadu nabízí ten britský skutečné úlevy pro drobné a malé podnikatele. Mohou podávat účetní uzávěrku ve zjednodušeném formátu bez ověření auditorem. 

Malou LTD společností se rozumí společnost, která splní alespoň dvě níže uvedené podmínky:

 • obrat britské LTD společnosti není vyšší než 6.500.000 liber
 • aktiva společnosti nepřesáhnou 3.260.000 liber
 • LTD má maximálně 50 zaměstnanců 

Za pozdní dodání výkazů Vás bude britský obchodní rejstřík (Companies House) pokutovat takto:

 • do jednoho měsíce: 150 liber
 • jeden až tři měsíce: 375 liber
 • tři až šest měsíců: 750 liber
 • více jak šest měsíců: 1500 liber 

Pokud podá britská společnost dva roky v řadě své výkazy pozdě, zaplatíte dvojnásobnou penalizaci!

Pokuta může dosáhnout až 5.000 liber a společnost může být vyškrtnuta z obchodního rejstříku.

© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky